Drie VMCC Netwerklunches voor de leerlingen van ROC Top uit Amsterdam

 _MG_5720 Vrijdagmiddag Couscous (VMCC) organiseert i.s.m. ROC Top 3 netwerkbijeenkomstenvoor de studenten.  Het zijn veelal jongeren met de nodige ervaring en een rugzak. Onder het genot van een heerlijke couscousmaaltijd krijgen deze jongeren de kans om:  - op een laagdrempelige manier in contact te komen met ondernemers, werkgevers en andere professionals uit Amsterdam.  - te ontmoeten, verbinden, inspireren & motiveren en uiteindelijk hun talenten en persoonlijkheid te presenteren. - Hen wordt de mogelijkheid geboden een hulpvraag voor school, stage of werk op tafel te leggen. 

 VMCC vraagt ondernemers, werkgevers en andere professionals uit Amsterdam hun sociale overwaarde in te zetten om jongeren te helpen hun professionele netwerk te vergroten en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

 Op woensdagmiddag 11 februari wordt in Coöp Midwest voor de leerlingen van ROC Plus dus een Vrijdagmiddag Couscous Jong & Ondernemend bijeenkomst georganiseerd. Ondernemers en het Amsterdamse bedrijfsleven worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.