VMCC ‘Jong en Veilig’ – Basisschool

Tijdens de uitvoering in de klas worden de kinderen in individuele setting op een interactieve manier betrokken bijde oorzaken van misdaad /discriminatie / radicalisering.  In groepsverband worden de kinderen gestimuleerd om actief mee te denken en op zoek te gaan naar oplossingen voormeer tolerantie / minder misdaad.  Dit is van belang voor de persoonlijke ontwikkeling van hun verantwoordelijkheidsbesef, inzicht, gedrag en omgang.
De belangrijkste ontplooiing vindt immers plaats tussen het 1ste en 12de levensjaar. Het programma is gericht op het stimuleren van een attitudeverandering ten opzichte van bescherming en veiligheid in de ‘eigen’ omgeving.
Daarin kunnen de volgende actoren meegenomen worden:
A: versterking van de bewustwording van het kind en zijn omgeving
B: inzicht van de impact van de eigen emoties,  gevolgen en keuzes
C: vormen van eigen mening / argumenten en daarin de ander in zijn waarde laten
D: eigenwaarde (autonomie, zelfvertrouwen)
Werkwijze / methode
Sidi Amine (verhalenverteller) maakt kennis met de klas. Door zijn visueel kleurrijk voorkomen en zijn levendige afwisselende personage worden de kinderen geïntrigeerd om vragen te stellen en spontaan over allerlei issues te praten, die hun bezig houden. Dit leidt tot een heel vertrouwelijke en toegankelijke sfeer, waarin aanknopingspunten voor een gesprek door de kinderen zelf aangedragen worden. Sidi Amine creëert bewust een veilige en neutrale omgeving, waardoor kinderen zich snel beschermd voelen en zich makkelijk openstellen. Hij betrekt de kinderen erbij op een serieuze laagdrempelige toon en zijn verhalen zijn bij uitstek de katalysator voor de normatieve vraagstukken om inzicht te krijgen over wat de kinderen bezighoudt. Daarnaast is de neutrale omgeving, de school, een motiverende factor om de kinderen uit te dagen en zelf te laten nadenken over bescherming, veiligheid en discriminatie.
De spelelementen en werkvormen, die worden toegepast in de klas, houden de kinderen en leerkrachten pro-actief bij de onderwerpen veiligheid en discriminatie, ook na de bijeenkomsten. Kinderen gaan onderling en thuis over Sidi Amine, zijn komst op school en zijn verhaal praten. De thematiek blijft hierdoor in de beleving van de kinderen continu aanwezig. De sterke normatieve storytellingslijn, de betrokkenheid van alle partijen, de gelijkheid in het bedenken van oplossingen van kinderen (die mede-eigenaar worden) en deze tot uitvoer brengen, is de onzichtbare kracht van het programma VMCC Jong en Veilig.
Mail voor meer informatie over deze methodiek naar surf naar de website van Sidi Amin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *